ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, ออกแบบแฟลสอินโทร flash intro, ออกแบบแฟลสแอนนิเมชั่น flash animation, ออกแบบแบนเนอร์ banner, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
  จดโดเมน เช่าโฮสติ้ง
  ออกแบบเว็บไซต์
  พัฒนาเว็บไซต์
  โปรโมทเว็บ
  ติดตั้ง ปรับแต่ง OpenSource
  ร้านค้าออนไลน์ Shopping Cart
  รับปรับปรุงเว็บ ดูแลเว็บ
  ระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป
ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ โปรโมทเว็บ ดูแลเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบเว็บ
   เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของท่าน ในการประกอบการธุรกิจต่างๆ ทุกรูปแบบ ในโลกแห่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ และการสื่อสารที่ล้ำหน้า

 เพราะเราเชื่อว่า อินเตอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยให้ธุรกิจของท่าน เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายของท่านได้ชัดเจน รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลา และมีต้นทุนต่ำ แต่เกิดประสิทธิผลสูงสุด

Hotline: 086-688-1128
 
ทำเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์ ออกแบบเว็บไซต์ โปรโมทเว็บ ดูแลเว็บไซต์ พัฒนาเว็บไซต์ ปรับปรุงเว็บไซต์ ระบบเว็บ
 

Graphic Web Design
Photo shop, Flash, Illustrator, Indesign, 3Dmax, Maya, etc...
Web Programing
html, php, asp, asp.net, jsp, java, java script, asp.net, xml, Flash action script, ajax, apache, css, dhtml, perl, xhtml, etc...
Web Database
mySQL, msSQL, oracle, Access, crystal Report, txt, etc...


 
รับโปรโมทเว็บไซต์ ให้ติดอันดับ search engine

สายด่วน 24 ชั่วโมง โทร 086-688-1128
 

ออกแบบเว็บไซต์ WebDesign
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์

ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
 

ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, ออกแบบแฟลสอินโทร flash intro, ออกแบบแฟลสแอนนิเมชั่น flash animation, ออกแบบแบนเนอร์ banner, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ด้วยทีมมืออาชีพ ยินดีแก้งานให้จนกว่าจะพอใจ

 

Q: web design (ออกแบบเว็บไซต์) คืออะไร?
A: หมายถึงการออกแบบและวางแผนการแสดงผล และการจัดวางข้อมูลต่างๆ ของเว็บไซต์ ให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ แก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และเกิดความน่าสนใจเนื้อหาทั้งเว็บให้มากที่สุด

Q: web design (ออกแบบเว็บไซต์) มีความสำคัญอย่างไร?
A: เว็บไซน์เปรียบเสมอหน้าตาและความน่าเชื่อถือของเจ้าของเว็บ เพราะว่าผู้ที่มาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านก็เปรียบเสมือนเข้ามาทำความรู้จักกับท่าน บริการของท่าน สินค้าของท่าน และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน หากลูกค้าของท่าน เข้ามาแล้วไม่เกิดความประทับใจกับเว็บไซต์ของท่าน ก็ส่งผลให้ไม่สนใจสินค้าและบริการของท่านไปโดยปริยาย
...นอกจากนี้ หากมีการออกแบบและจัดวางเนื้อหาของเว็บไซต์ได้ไม่เหมาะสม ก็จะทำให้ผู้เยี่ยมชมไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่ท่านต้องการนำเสนอได้ครบถ้วน ส่งผลให้สูญเสียโอกาสในการนำเสนอข้อมูลบางส่วนให้ลูกค้าของท่าน

Q: web design (ออกแบบเว็บไซต์) มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?
A: การออกแบบเว็บไซต์จะต้องมีการดำเนินงานตามขั้นตอน เพื่อได้ผลงานออกมาในเวลาที่รวดเร็ว และมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของท่าน

 • Sitemap อันดับแรกสุดจะต้องวิเคราะห์และสรุปเนื้อหาของเว็บไซต์ออกมาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง มีข้อมูลอะไรบ้าง จากนั้นจึงนำมาเขียนเป็น sitemap หรือแผนผังการจัดวางตำแหน่งและการเชื่อมต่อของแต่ละหน้าของเว็บ
  Sitemap


 • Layout Design เป็นการวิเคราะห์ตำแหน่งการจัดวางเนื้อหาต่างๆ ในแต่ละหน้า ให้เกิดความเหมาะสม และสามารถนำเสนอเนื้อหาให้กับผู้เยี่ยมชมได้ครบ กระชับ และน่าสนใจ
  ...ส่วนต่างๆ ที่สำคัญ ของเว็บไซต์ เช่น Navigation หรือเมนูสำหรับนำทางไปยังหน้าต่างๆ, Head&Logo สำหรับแสดงถึงสัญลักษณ์ของเว็บไซต์, Body สำหรับแสดงเนื้อหาหรือรายละเอียดต่างๆ ของเว็บ, Footer สำหรับแสดงถึงที่อยู่และการติดต่อกับเว็บไซต์
  Layout Design


 • Graphic Design คือการลงรายละเอียดในส่วนของกราฟฟิกของเว็บ ธีม โทนสี ปุ่ม รูปภาพ โลโก้ พื้นหลัง หัวเรื่อง เป็นต้น เพื่อให้เห็นเริ่มมองเห็นภาพจริงของเว็บออกมา ระหว่างนี้จะต้องทำการปรับแก้รายละเอียดต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการของคุณ
  Graphic Design


 • Graphic Animation Design สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการเพิ่มความน่าสนใจในการนำเสนอมากขึ้น ก็จะใช้วิธีการนี้เพื่อให้กราฟฟิกบางส่วนบนเว็บ มีการเคลื่อนไหวหรือนำเสนอเนื้อหาที่เป็นแอนนิเมชั่น
  Graphic Animation Design
 

ตัวอย่างผลงานบางส่วน ออกแบบเว็บไซต์ WebDesign

ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
   
ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์, web design, เว็บดีไซน์, graphic design, กราฟฟิกดีไซน์
 
More...

 

ขออภัยเนื้อหาหน้านี้ ไม่ใช่เนื้อหาอัพเดทล่าสุด
กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเข้าชมเว็บใหม่ล่าสุดของเรา

Copyright 2005 ThaiWebExpert.com

75/126 ซอย ร่มเกล้า 1 แขวง แสนแสบ เขต มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โทร.086-688-1128
Home | About Us | Our Products | Services | Portfolio | Contact Us | Site Map